แถลงผลประกอบการ
ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 จุดเด่นด้านการลงทุน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการให้บริการสื่อสารแบบครบวงจร และเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย

  • มูลค่าทางการตลาดสูงเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย
  • รายได้จากการให้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีอัตราเติบโตสูงที่สุดในอุตสาหกรรม ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
  • เป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ และมีคลื่นความถี่ครบถ้วนสูงสุด ทั้งคลื่นย่านความถี่สูงและต่ำ
  • มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และ IoT ของประเทศไทย
 ราคาหลักทรัพย์
Stock Prices
SET Symbol TRUE ปริมาณซื้อขาย: 183,850,000
เปลี่ยนแปลง: -0.15
%เปลี่ยนแปลง: -2.05%
7.15
ปรับปรุงเมื่อ:
23 ก.ย. 2559 16:39
ช่วงราคาระหว่างวัน:
7.10 - 7.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
5.65 - 10.80
Stock Chart

  ปฏิทินกิจกรรม


17/08/2559
2Q16 Analyst Conference

11/08/2559
2Q16 Results Release

24/05/2559
1Q2016 Analyst Conference

13/05/2559
1Q2016 Results Release

 วิดีโอ/เอกสารนำเสนอ


วิดีโอบริษัท

เอกสารนำเสนอ