แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 จุดเด่นด้านการลงทุน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการให้บริการสื่อสารแบบครบวงจร และเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย

  • มูลค่าทางการตลาดสูงเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย
  • รายได้จากการให้บริการของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีอัตราเติบโตสูงที่สุดในอุตสาหกรรม ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
  • เป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ และมีคลื่นความถี่ครบถ้วนสูงสุด ทั้งคลื่นย่านความถี่สูงและต่ำ
  • มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และ IoT ของประเทศไทย
 ราคาหลักทรัพย์
Stock Prices
SET Symbol TRUE ปริมาณซื้อขาย: 118,140,200
เปลี่ยนแปลง: -0.05
%เปลี่ยนแปลง: -0.78%
6.35
ปรับปรุงเมื่อ:
24 มี.ค. 2560 16:35
ช่วงราคาระหว่างวัน:
6.30 - 6.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
5.50 - 9.30
Stock Chart

  ปฏิทินกิจกรรม


09/03/2560
FY2016 Analyst Conference

28/02/2560
FY2016 Results Release

17/11/2559
3Q2016 Analyst Conference

10/11/2559
3Q2016 Results Release

 วิดีโอ/เอกสารนำเสนอ