รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ นามสกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) พลเทพ วงษ์นาค
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด ปิยะทัศน์ พาโสมมนัสสกุล
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กวี มานิตสุภวงษ์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด สุวัฒน์ วัฒนพรพรหม
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ณัชพล ชีวะวิชวาลกุล
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คามิน เจตน์จรุงวงศ์
บีเอ็นพี พาริบาส์ ซีเคียวริตี้ เอเชีย Wei Shi Wu
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประสิทธิ์ สุจริวรกุล
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ณัฐพล คำนวณผล
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) Arthur Pineda
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พัชรินทร์ วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร
บริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด Colin McCallum
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด วสุ มัทนพจนารถ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ฐาปน พานิช
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) วีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุตพงษ์
บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด Princy Singh
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อนุรักษ์ สุวาณิชย์กุล
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปิยะธิดา สนธิสมบัติ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) กิตติสร พฤติภัทร
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด นนทพัทธ์ รัชตะสมบูรณ์
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด Prem Jearajasingam
นิวสตรีท รีเสิร์ช Chris Hoare
โนมูระ ซีเคียวริตี้ สิงคโปร์ Gopakumar Pullaikodi
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ฐิติเทพ นพเกตุ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ปฏิภาค นวาวัตน์
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) สรัชดา ศรทรง
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เอกรินทร์ วงษ์ศิริ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Navin Killa
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ศุภชัย วัฒนวิเทศกุล