แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 รายงานประจำปี/แบบ 56-1
รายงานประจำปี 2559

ฉบับภาษาไทย  (20.54 MB)     PDF      HTML

Year File size PDF HTML
2558
Annual Highlight 2558
ฉบับภาษาไทย
5.57 MB
2558 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
8.10 MB
รายงานประจำปี 2558
ฉบับภาษาไทย
10.42 MB
2557
รายงานประจำปี 2557
ฉบับภาษาไทย
11.42 MB
2557 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
4.33 MB
Annual Highlight 2557
ฉบับภาษาไทย
13.04 MB
2556
Annual Highlight 2556
ฉบับภาษาไทย
7.22 MB
2556 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
13.09 MB
รายงานประจำปี 2556
ฉบับภาษาไทย
11.74 MB
2555
รายงานประจำปี 2555
ฉบับภาษาไทย
4.60 MB
2555 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
3.62 MB
Annual Highlight 2555
ฉบับภาษาไทย
7.26 MB
2554
รายงานประจำปี 2554
ฉบับภาษาไทย
15.59 MB
2554 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
2.45 MB
2553
รายงานประจำปี 2553
ฉบับภาษาไทย
6.59 MB
2553 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
3.96 MB
2552
รายงานประจำปี 2552
ฉบับภาษาไทย
2.59 MB
2552 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
5.70 MB
2551
รายงานประจำปี 2551
ฉบับภาษาไทย
32.30 MB
2551 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
9.65 MB
2550
รายงานประจำปี 2550
ฉบับภาษาไทย
78.17 MB
2550 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
5.90 MB
2549
รายงานประจำปี 2549
ฉบับภาษาไทย
6.63 MB
2549 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
5.37 MB
2548
รายงานประจำปี 2548
ฉบับภาษาไทย
5.34 MB
2548 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
5.64 MB
2547
รายงานประจำปี 2547
ฉบับภาษาไทย
3.73 MB
2547 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
2.97 MB
2546
รายงานประจำปี 2546
ฉบับภาษาไทย
4.66 MB
2546 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
4.50 MB
2545
รายงานประจำปี 2545
ฉบับภาษาไทย
4.26 MB
2545 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
2.52 MB
2544
รายงานประจำปี 2544
ฉบับภาษาไทย
1.67 MB
2544 Form 56-1
ฉบับภาษาไทย
1.55 MB