แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 ผลการดำเนินงาน

กลุ่มทรู แบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ทรูมูฟ เอช) ธุรกิจออนไลน์ (ทรูออนไลน์) ซึ่งประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริมต่างๆ บริการโครงข่ายข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการบรอดแบนด์ และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) และธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (ทรูวิชั่นส์)

Download : True At A Glance
  • กลุ่มทรู
  • กลุ่มทรูออนไลน์
  • ทรูมูฟ เอช
  • กลุ่มทรูวิชั่นส์

กลุ่มทรู เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย และเป็นผู้นำด้านธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์

ธุรกิจหลักของกลุ่มทรูประกอบด้วย ทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุดและครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านคลื่นความถี่ครบถ้วนมากที่สุดและผสานจุดแข็งของคลื่นย่านความถี่ตำและสูงได้อย่างลงตัว ทรูมูฟ เอช มอบประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดีที่สุดให้แก่คนไทย ด้วยบริการเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้งานทั้งในระบบ 4G 3G และ 2G ซึ่งมีความครอบคลุมแล้วกว่าร้อยละ 98 ของประชากรไทย ทรูออนไลน์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ผู้นำบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ด้วยโครงข่ายใยแก้วนำแสงครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ และ ทรูวิชั่นส์ ผู้นำในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ทั่วประเทศ ในขณะที่แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ซึ่งรวมสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในกลุ่มทรูเข้าไว้ด้วยกัน มีส่วนสนับสนุนให้ลูกค้ามีความผูกพันกับบริการ และขยายฐานลูกค้าให้กับกลุ่มอีกด้วย

กลุ่มทรู มุ่งมั่นในการมอบความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการเน้นพัฒนาคุณภาพโครงข่ายประสิทธิภาพสูงสุด การผสมผสานสินค้าหลากหลายภายในกลุ่มได้อย่างคุ้มค่าและตรงใจลูกค้า การให้บริการที่เป็นเลิศและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ โดยยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่สร้างความโดดเด่นและความได้เปรียบให้กับกลุ่มทรู ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างลงตัว ทำให้ได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ ร่วมกับช่องทางในการขายที่มีอยู่ทั่วประเทศของกลุ่มทรูและพันธมิตร ทำให้กลุ่มทรู สามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาความเป็นผู้นำ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งแบบมีสายและไร้สาย และธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

กลุ่มทรู ได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 56 และ China Mobile ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งถือหุ้นทรูในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทรูออนไลน์ ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และบริการเสริมต่าง ๆ เช่น บริการโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูล และบริการเกตเวย์ระหว่างประเทศ ทรูเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยังเป็นผู้นำในการให้บริการบรอดแบนด์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศ ทั้งนี้ โครงข่ายของกุลุ่มทรูเป็นโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่ทันสมัย ซึ่งสามารถให้บริการทั้งด้านเสียงและข้อมูลด้วยคุณภาพสูงสุดทั่วประเทศ โดยบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของรายได้โดยรวมของทรูออนไลน์ จากผลสำเร็จในการเดินหน้าขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่าของกลุ่มทรู

ทรูออนไลน์ ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ประชากรไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เพิ่มขึ้น พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการขยายโครงข่าย บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความครอบคลุมแล้วกว่า 8.6 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ สิ่งนี้ ร่วมกับผลตอบรับที่ดีต่อเนื่องต่อแคมเปญไฟเบอร์บรอดแบนด์คุณภาพสูงของกลุ่ม โดยเฉพาะแพ็กเกจบริการคอนเวอร์เจนซ์ภายใต้กลุ่มทรู ผลักดันให้ ทรูออนไลน์ มีฐานลูกค้าบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2559

สำหรับลูกค้าธุรกิจ กลุ่มทรูให้บริการโครงข่ายข้อมูลในลักษณะโซลูชั่น ทั้งบริการด้านเสียงและข้อมูลไปด้วยกัน รวมทั้งให้บริการด้านการบริหารโครงข่ายข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย บริการโครงข่ายข้อมูลดิจิตอล DDN (Digital Data Network) หรือบริการวงจรเช่า (Leased Line) บริการโครงข่ายข้อมูลผ่านเครือข่าย IP ได้แก่ บริการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) บริการ Metro Ethernet ซึ่งเป็นบริการโครงข่ายข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี Fiber-to-the-building และถูกออกแบบมาเฉพาะลูกค้าธุรกิจ รวมทั้งบริการวงจรเช่าผ่านเครือข่าย IP (IP-based leased line) ที่ผสมผสานระหว่างบริการข้อมูลผ่านเครือข่าย IP และบริการวงจรเช่า ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าบริการเครือข่าย IP แบบมาตรฐาน นอกจากนั้น ยังเน้นการให้บริการการบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล (Managed Network Service) ซึ่งเป็นบริการที่ผสมผสานบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติการเครือข่าย 3 บริการเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดการประสิทธิภาพของเครือข่าย การบริหารข้อผิดพลาด และการกำหนดค่าต่าง ๆ ของเครือข่าย ยิ่งไปกว่านั้น สาธารณูปโภคด้านโครงข่ายของกลุ่มทรูยังสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี IP ที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนการทำงานบนเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

กลุ่มทรู เริ่มเข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการเข้าถือหุ้นใน BITCO (ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด) และได้เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2554 กลุ่มทรูได้เข้าซื้อหุ้น 4 บริษัทของกลุ่มบริษัทฮัทชิสันในประเทศไทย ทำให้ ในเดือนเมษายน 2554 กลุ่มทรูก้าวสู่การเป็นผู้นำบริการ 3G ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว ทรูมูฟ เอช ในฐานะผู้ขายต่อบริการ 3G+ เชิงพาณิชย์ (บนเครือข่าย HSPA) ของ CAT Telecom ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 อีกทั้งในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทย่อยของกลุ่ม “TUC” ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz จากคณะกรรมการ กสทช. และได้เปิดให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ภายใต้ใบอนุญาต เป็นรายแรกในประเทศไทย ในเดือนพฤษถาคม ปี 2556 และคงความเป็นผู้นำบริการ 4G ตลอดมา โดยผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในเครือข่ายประสิทธิภาพสูงของทรูมูฟ เอช มากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 TUC ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ซึ่งนอกจากจะช่วยขยายระยะเวลาในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มอย่างน้อยถึงปี 2576 แล้ว ยังนับเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มทรู ในการคงความเป็นผู้นำ 4G และ อินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ไร้สาย จากการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีคลื่นความถี่ครบถ้วนมากที่สุดในประเทศ และมีเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการผสานจุดแข็งของคลื่นย่านความถี่สูง (1800 MHz และ 2100 MHz) ในเรื่องความจุ และคลื่นย่านความถี่ต่ำ (850 MHz ภายใต้ CAT Telecom และ 900 MHz) ในเรื่องความครอบคลุม

ทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตโดดเด่นและต่อเนื่อง จากความแข็งแกร่งในเรื่องเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและความครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการนำเสนอแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับค่าบริการได้อย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช เติบโตสูงทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช ในไตรมาส 3 ปี 2559 เติบโตร้อยละ 31.5 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ในขณะที่ รายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบการใหญ่รายอื่นมีจำนวนรวมกันเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า โดย ทรูมูฟ เอช มีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 จำนวน 1.1 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิในอุตสาหกรรม ทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 22.6 ล้านราย

ทรูวิชั่นส์ คือ ผู้นำในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งให้บริการทั่วประเทศผ่านดาวเทียมในระบบดิจิทัลตรงสู่บ้านสมาชิก และผ่านโครงข่ายผสมระหว่างเคเบิลใยแก้วนำแสงและเคเบิล coaxial ที่มีประสิทธิภาพสูง

ทรูวิชั่นส์ นำเสนอความบันเทิงหลากหลายด้วยช่องรายการชั้นนำทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 180 ช่อง ประกอบด้วยภาพยนตร์ กีฬา สาระบันเทิง ข่าว และซีรีย์ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซีรีย์เอ็กคลูซีฟเฉพาะที่ทรูวิชั่นส์ในประเทศไทย) นอกจากนั้นยังมีรายการจากสถานีโทรทัศน์ภาคปกติของไทย (Free TV) และบริการ Pay Per View

ทรูวิชั่นส์ นำเสนอบริการรายเดือนสำหรับสมาชิก โดยสามารถเลือกรับบริการได้หลากหลายแพ็กเกจ คือ แพลทินัม เอชดี โกลด์ เอชดี ซูปเปอร์ แฟมิลี่ เอชดี สปอร์ต แฟมิลี่ เอชดี สมาร์ท แฟมิลี่ เอช และ แฮปปี้ แฟมิลี่ เอชดี

ทรูวิชั่นส์ ดำเนินงานด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจในอนาคตและช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กับทรูวิชั่นส์ได้อย่างต่อเนื่อง ในเดือนพฤษภาคม 2553 ทรูวิชั่นส์เป็นผู้ให้บริการในระบบเคเบิลและดาวเทียมรายแรกที่เปิดให้บริการในระบบ High Definition (HDTV) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การรับชมให้กับลูกค้าระดับบน อีกทั้งยังได้เปิดใช้ระบบออกอากาศใหม่ภายใต้เทคโนโลยี MPEG-4 ในกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2555 ซึ่งนอกจากจะสามารถขจัดการลักลอบใช้สัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับชมที่ดียิ่งขึ้น ทรูวิชั่นส์ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเป็นผู้นำบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกด้วยการเพิ่มรายการคุณภาพระดับโลกที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกเพื่อนำคอนเทนต์พิเศษที่ทรูวิชั่นส์ได้รับสิทธิ์เฉพาะมาเผยแพร่ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังได้มีการนำเสนอบริการเสริมสำหรับลูกค้าพรีเมียม อาทิ บริการดูโทรทัศน์แบบสามมิติเป็นรายแรกในไทยและการดูโทรทัศน์ผ่านทรูวิชันส์ เอนิแวร์ ทำให้ลูกค้าสามารถดูรายการจากทรูวิชั่นส์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลายแพลตฟอร์ม

ทรูวิชั่นส์ ประสบความสำเร็จจากการได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ บนช่องบีอินสปอร์ต ตลอด 3 ฤดูกาล ครบทุกแมตช์ พร้อมด้วยสิทธิ์รายการฟุตบอลยอดนิยมอีกหลายรายการ ภายใต้แพ็กเกจ “ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์” ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ ร่วมกับการนำเสนอบริการผ่านแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ที่น่าดึงดูดใจของกลุ่มทรู ด้วยการผสมผสานสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในกลุ่มได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว ส่งผลให้ทรูวิชั่นส์ มีจำนวนสมาชิกในระบบค่าบริการสมาชิกเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ ในไตรมาส 3 ปี 2559 ซึ่งผลักดันให้ฐานลูกค้าทั้งหมดของทรูวิชั่นส์เพิ่มขึ้นเป็น 3.8 ล้านราย ในขณะที่ ผลตอบรับที่ดีและต่อเนื่องต่อกล่องทรู ดิจิทัล เอชดี และช่องรายการดิจิทัลทีวีของกลุ่ม โดยเฉพาะช่อง “ทรูโฟร์ยู” ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ค่าโฆษณาและโอกาสในการขายแพ็กเกจที่สูงขึ้นและพ่วงบริการอื่นได้มากยิ่งขึ้น