แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 ข้อมูลหุ้นกู้
หุ้นกู้ ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย) ข้อกำหนดสิทธิ
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
TRUE22NA
TRUE183A
TRUE177A
TRUE174A

ลิงค์สำหรับข้อมูลหุ้นกู้จาก ThaiBMA คลิกที่นี่

 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
    ผู้ค้าหลักทรัพย์
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทรศัพท์ 0-2544-5740
 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  400/22 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์ 0-2470-2022
 3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
  เลขที่ 175 ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพ 10120
  โทรศัพท์ 0-2680-4037