ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย)

TRUE22NA
วัน XI วันจ่าย ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (%)
26 เม.ย. 2559 10 พ.ค. 2559 10 พ.ย. 2558 - 09 พ.ค. 2559 4.11
27 ต.ค. 2559 10 พ.ย. 2559 10 พ.ค. 2559 - 09 พ.ย. 2559 4.11
26 เม.ย. 2560 11 พ.ค. 2560 10 พ.ย. 2560 - 09 พ.ค. 2560 4.11
27 ต.ค. 2560 10 พ.ย. 2560 10 พ.ค. 2560 - 09 พ.ย. 2560 4.11
26 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ย. 2560 - 09 พ.ค. 2561 4.11
29 ต.ค. 2561 12 พ.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 - 09 พ.ย. 2561 4.11
26 เม.ย. 2562 10 พ.ค. 2562 10 พ.ย. 2561 - 09 พ.ค. 2562 4.11
28 ต.ค. 2562 11 พ.ย. 2562 10 พ.ค. 2562 - 09 พ.ย. 2562 4.11
27 เม.ย. 2563 11 พ.ค. 2563 10 พ.ย. 2563 - 09 พ.ค. 2563 4.11
27 ต.ค. 2563 10 พ.ย. 2563 10 พ.ค. 2563 - 09 พ.ย. 2563 4.11
26 เม.ย. 2564 10 พ.ค. 2564 10 พ.ย. 2563 - 09 พ.ค. 2564 4.11
27 ต.ค. 2564 10 พ.ย. 2564 10 พ.ค. 2564 - 09 พ.ย. 2564 4.11
26 เม.ย. 2565 10 พ.ค. 2565 10 พ.ย. 2564 - 09 พ.ค. 2565 4.11

ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย)

TRUE183A
งวดที่ วันที่เริ่มต้นคำนวณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่สิ้นสุดคำนวณ วันจ่าย จำนวนวัน อัตราดอกเบี้ย
1 6 มี.ค. 2557 23 พ.ค. 2557 5 มิ.ย. 2557 6 มิ.ย. 2557 92 5.4
2 6 มิ.ย. 2557 25 ส.ค. 2557 5 ก.ย. 2557 8 ก.ย. 2557 92 5.4
3 6 ก.ย. 2557 24 พ.ย. 2557 5 ธ.ค. 2557 8 ธ.ค. 2557 91 5.4
4 6 ธ.ค. 2557 20 ก.พ. 2558 5 มี.ค. 2558 6 มี.ค. 2558 90 5.4
5 6 มี.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 5 มิ.ย. 2558 8 มิ.ย. 2558 92 5.4
6 6 มิ.ย. 2558 24 ส.ค. 2558 5 ก.ย. 2558 7 ก.ย. 2558 92 5.4
7 6 ก.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 5 ธ.ค. 2558 7 ธ.ค. 2558 91 5.4
8 6 ธ.ค. 2558 22 ก.พ. 2559 5 มี.ค. 2559 7 มี.ค. 2559 91 5.4
9 6 มี.ค. 2559 23 พ.ค. 2559 5 มิ.ย. 2559 6 มิ.ย. 2559 92 5.4
10 6 มิ.ย. 2559 23 ส.ค. 2559 5 ก.ย. 2559 6 ก.ย. 2559 92 5.4
11 6 ก.ย. 2559 22 พ.ย. 2559 5 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559 91 5.4
12 6 ธ.ค. 2559 20 ก.พ. 2560 5 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 90 5.4
13 6 มี.ค. 2560 23 พ.ค. 2560 5 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2560 92 5.4
14 6 มิ.ย. 2560 23 ส.ค. 2560 5 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2560 92 5.4
15 6 ก.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 5 ธ.ค. 2560 6 ธ.ค. 2560 91 5.4
16 6 ธ.ค. 2560 20 ก.พ. 2561 5 มี.ค. 2561 6 มี.ค. 2561 90 5.4

ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย)

TRUE177A
ที่ วันที่ชำระ มูลค่าหุ้นกู้ต้นงวด อัตราดอกเบี้ย (%) จำนวนดอกเบี้ย เงินต้น ยอดรวมที่ชำระทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย
0 5 ก.ค. 2556 0 5.55 - - - 1,000.00
1 7 ต.ค. 2556 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
2 6 ม.ค. 2557 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
3 7 เม.ย. 2557 1,000.00 5.55 13.68493151 - 13.68493151 1,000.00
4 7 ก.ค. 2557 1,000.00 5.55 13.83698630 - 13.83698630 1,000.00
5 6 ต.ค. 2557 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
6 5 ม.ค. 2558 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
7 6 เม.ย. 2558 1,000.00 5.55 13.68493151 - 13.68493151 1,000.00
8 6 ก.ค. 2558 1,000.00 5.55 13.83698630 - 13.83698630 1,000.00
9 5 ต.ค. 2558 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
10 5 ม.ค. 2559 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
11 5 เม.ย. 2559 1,000.00 5.55 13.83698630 - 13.83698630 1,000.00
12 5 ก.ค. 2559 1,000.00 5.55 13.83698630 - 13.83698630 1,000.00
13 5 ต.ค. 2559 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
14 5 ม.ค. 2560 1,000.00 5.55 13.98904110 - 13.98904110 1,000.00
15 5 เม.ย. 2560 1,000.00 5.55 13.68493151 - 13.68493151 1,000.00
16 5 ก.ค. 2560 1,000.00 5.55 13.83698630 1,000.00 1,013.83698630 0.00

ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย)

TRUE174A
ที่ วันที่ชำระ มูลค่าหุ้นกู้ต้นงวด อัตราดอกเบี้ย (%) จำนวนดอกเบี้ย เงินต้น ยอดรวมที่ชำระทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย
0 5 เม.ย. 2556 0 5.80 - - - 1,000.00
1 5 ก.ค. 2556 1,000.00 5.80 14.46027397 - 14.46027397 1,000.00
2 7 ต.ค. 2556 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
3 6 ม.ค. 2557 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
4 8 เม.ย. 2557 1,000.00 5.80 14.30136986 - 14.30136986 1,000.00
5 7 ก.ค. 2557 1,000.00 5.80 14.46027397 - 14.46027397 1,000.00
6 6 ต.ค. 2557 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
7 5 ม.ค. 2558 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
8 7 เม.ย. 2558 1,000.00 5.80 14.30136986 - 14.30136986 1,000.00
9 6 ก.ค. 2558 1,000.00 5.80 14.46027397 - 14.46027397 1,000.00
10 5 ต.ค. 2558 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
11 5 ม.ค. 2559 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
12 5 เม.ย. 2559 1,000.00 5.80 14.46027397 - 14.46027397 1,000.00
13 5 ก.ค. 2559 1,000.00 5.80 14.46027397 - 14.46027397 1,000.00
14 5 ต.ค. 2559 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
15 5 ม.ค. 2560 1,000.00 5.80 14.61917808 - 14.61917808 1,000.00
16 5 เม.ย. 2560 1,000.00 5.80 14.30136986 1,000.00 1,014.30136986 0.00

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ค้าหลักทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0-2544-5740
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2470-2022
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
เลขที่ 175 ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-4037