ข้อมูลทางการเงิน
และการดำเนินการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หมายเหตุ: ผลกระทบสุทธิจากการขายสินทรัพย์เข้า DIF รวมกำไรจากการขาย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนในเดือน พฤศจิกายน 2560 และ พฤษภาคม 2561 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานปกติ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มทรู มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นผู้นำบริการ 4.5G/4G ไฟเบอร์บรอดแบนด์ เพย์ทีวี และบริการด้านดิจิทัล โดยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุด การนำเสนอแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่าและแตกต่าง ร่วมกับความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองกรค์ในทุกด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มทรูเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ดูผลการดำเนินงาน

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 3
2561
+-

ข้อมูลหุ้นกู้

TRUE22NA
ตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู้ ตารางการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมด (TRUE22NA, TRUE183A, TRUE177A, TRUE174A)
+-
คู่มือนักลงทุน ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สายตรงนักลงทุน+66 2858 2515, +66 2859 8917
อีเมลir_office@truecorp.co.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย