แถลงผลประกอบการ
ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
  Print This   Email This  
 ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

โทร : +66 2699 2515, +66 2643 8917
โทรสาร : +662 643 0881
อีเมล์ : ir_office@truecorp.co.th