ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

การประชุมผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการประจำไตรมาส

ตรวจสอบงบการเงิน เอกสารนำเสนอ และรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2560

ปฏิทินกิจกรรม

2560
ประเภท
วันที่
กิจกรรม
เอกสาร PDF
รับชมวิดีโอ

ข่าวสาร
นักลงทุน

กรุณากรอกคำค้นหา!
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด
18 ก.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล และ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
15 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
07 ส.ค. 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของบริษัท
20 ก.ค. 2560
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทร่วม
27 มิ.ย. 2560
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการลงทุนในบริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด
คู่มือนักลงทุน ดาวน์โหลด

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สายตรงนักลงทุน+66 2858 2515, +66 2859 8917
อีเมลir_office@truecorp.co.th

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย