แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 กราฟราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มีนาคม 2560 16:35

ชื่อย่อหุ้น: TRUE สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 6.35 ปริมาณซื้อขาย: 118,140,200
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -0.78
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 6.35 / 5,697,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 6.40 / 1,887,400
Prior 6.40 Open 6.45
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.30 - 6.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 5.50 - 9.30

Chart Type