แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 กราฟราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2560 16:39

ชื่อย่อหุ้น: TRUE สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 6.20 ปริมาณซื้อขาย: 112,450,000
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 6.20 / 2,159,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 6.25 / 5,744,700
Prior 6.20 Open 6.25
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.15 - 6.30 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 5.50 - 9.30

 

Chart Type